Informasjon om leie, beliggenhet, priser og tilbud.
Veikart (Gule sider)

Google map med street viewHakavik velhus het tidliger Mastebogen.
På noen kart er navnet fortsatt Mastebogen